שולחן ערוך אבן העזר ז יג


שולחן ערוך

הכהן עצמו שעבר ובא על אחת מאיסורי כהונה, לא נתחלל:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש