שו"ת רבי עקיבא איגר

שו"ת רבי עקיבא איגר
שאלות ותשובות להגאון רבי עקיבא איגר
הוצאות שונות של ספר השו"ת בספריית אונברסיטת בר אילן

ונחלק לשניים :

ונלוו אליו: