ש"ך על יורה דעה שסח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אין נוהגין כו'. מפני כבודן של מתים:

(ב) ואין מחשבין שם חשבונות. אפילו של רבים. שם:

(ג) שורפן במקומן. אין זה כבוד של מתים אלא קנסא או משום שלא יחשדוהו שמוליכם לבהמתו:


סעיף בעריכה

(ד) מותר ללקט כו'. כתב הב"ח מה שנוהגין הגבאים ללקוט הפירות למכרם והדמים לצדקה ומקצתם נותנים אותם לעובד כוכבים שומר בה"ק והעובד כוכבים יעשה לו ג"כ גן בבה"ק צריך ליזהר שלא יהא אילן נטוע ולא הגן זרוע אלא במקום שאין בו ספק קבר: