ש"ך על יורה דעה שנו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) יחדו לצרכי זה המת. ל"ש מעות או שאר דברים ינתנו ליורשיו לא משום דקני ליה זה המת בגביי' בעלמא דהא קי"ל הזמנה לאו מלתא היא אלא משום דזילותא ה"ל למת זה בגבייה ואחיל לי' זילותא ליורשיו וע"ל סי' רנ"ג ס"ו: