ש"ך על יורה דעה שיח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) נוטל את הכחוש. דהמע"ה כדלקמן סעיף ד' מיהו גם הוא ספק בכור ואסור בגיזה ועבודה ויאכלנו הכהן במומו:

(ב) ספק בכור. ודינו כדלעיל ר"ס שט"ו ופטור מהמתנות כיון שחליפיו ביד כהן:

(ג) אין לכהן כלום. מיהו החי חייב במתנות וכן בכל הסימן ובכל מקום היכא שהוא ספק בכור מחמת שהיו ב' ולקח הכהן אחד מהן הנשאר פטור מהמתנות אבל היכא דהוי ספק בכור שלא בא חליפיו ליד כהן חייב בהמתנו' כדלעיל סי' שט"ו ס"ק א':


סעיף בעריכה

(ד) הכהן נוטל הכחוש. דהמע"ה מיהו נוטל א' ממ"נ דמ"מ א' ודאי בכור הוא וזה שנוטל הכהן הוא ג"כ אצל הכהן ספק בכור ואסור בגיזה ועבודה ויאכלנו הכהן במומו: