רשב"ם על שמות כב יג

<< רשב"ם על שמות • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • 


(שמות כב יג): "וכי ישאל" - בהמה לעשות בה מלאכתו.

"ונשבר או מת" - נטרפה או מתה.

"בעליו אין עמו" - במלאכת אותה הבהמה, לפי הפשט.

ובמדרש חז"ל אפילו במלאכה אחרת, אם הוא עמו במלאכה פטור השואל מ"ונשבר או מת".