רשב"ם על דברים יז

(ג). אשר לא צויתי: לעבדם:

(ח). בין דם לדם: לפי פשוטו בין רציחה לרציחה, בין שוגג למזיד:
בין דין לדין: דיני ממונות:
נגע: נגע צרעת:

(טו). איש נכרי: להלחם מלחמותיכם:
אשר לא אחיך הוא: כי יסיתכם לעבוד ע"ז:

(יח). משנה התורה: זקיני פירשו בדברי הימים שני ספרי התורה ותרגומו פתשגן, ואינו מגזרת ושננתם: