רשב"ם על בראשית ט

(יח). וחם הוא אבי כנען: (פירוש רשב"ם ניכר מדבריו לבראשית א, א; כד, א; כו, טו; ולשמות ב, כג: