רשב"ם על במדבר לב

(יז). חושים: נמהרים, כמו החישה מפלט לי: