רש"ש על הש"ס/שבת/פרק ט

יש למחוק דף זה מהש"ס, כצ"ל ודו"ק