רש"י על תהלים קנ


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במנים ועוגב" - מיני כלי שיר הם