רש"י על תהלים קמט ו

| רש"י על תהליםפרק קמ"ט • פסוק ו' |
ו • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"רוממות אל בגרונם" - והם לחרב פיפיות בידם