רש"י על תהלים קמח


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כוכבי אור" - כוכבי לילה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חק נתן" - בהם זה ישמש ביום וזה ישמש בלילה ולא יעבור אותו חק

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תנינים" - דגים גדולים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וברד" - גלצ"א בלע"ז

"שלג" - ניי"ף בלע"ז

"וקיטור" - ענין שואה שקורין ברואינ"ה בלע"ז

"רוח סערה" - העושה את דברו ושליחותו ואמרו רבותינו שהדברים הללו היו תחלתם גנוזים בשמים ובא דוד והורידן לארץ לפי שהם מיני פורעניות ואין נאה להם להיות גנוזין במגוריו של הקב"ה