רש"י על תהלים קלו יז

רש"י על תהלים • פרק קלו
ד • י • יג • יז • כג • כד • כה • כו • 


"מלכים גדולים" - כאן רמז ל"א מלכים והשוה להם פרעה וחילו ומכת מצרים למלכים אדירים קשים מהם שקול סיחון כנגד כלם כל אחד לעצמו וכן פירש למעלה לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען כן באגדה