רש"י על תהלים קיז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי גבר עלינו חסדו" - כלומר ואף כי אנחנו אשר גבר עלינו חסדו

"ואמת ה' לעולם" - ששמר הבטחתו שהבטיח את האבות