רש"י על תהלים קיז


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי גבר עלינו חסדו" - כלומר ואף כי אנחנו אשר גבר עלינו חסדו

"ואמת ה' לעולם" - ששמר הבטחתו שהבטיח את האבות