רש"י על תהלים פז ג

רש"י על תהלים • פרק פז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • 


"נכבדות מדובר בך" - את ירושלים דברי כבוד נדברו בך מפי הקב"ה ומהו הן הנכבדות שאת עיר האלהים סלה