רש"י על תהלים עה ז

| רש"י על תהליםפרק ע"ה • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי לא ממוצא" - השמש וממערבו ולא מן המדברות שאתם מפרשים בשיירא להרבות ממון לא בכל אלה להרים קרן