רש"י על תהלים נח יב

רש"י על תהלים • פרק נח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • 


"ויאמר אדם אך פרי לצדיק" - ואז יאמרו הבריות ודאי יש פירות ותשלום שכר במעשה הצדיקים שנקם הקב"ה נקמתם

"יש אלהים" - דיין שופט רשעים בארץ