פתיחת התפריט הראשי

רש"י על תהלים נד


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובגבורתך תדינני" - תנקום נקמתי כמו כי ידין ה' עמו (דברים ל"ב)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשוררי" - לעויני לשון אשורנו ולא קרוב (במדבר כד)

"באמתך" - מתוך שאתה אמיתי ואמרת ליפרע מהולכי רכיל ורודפי הרג לכך הצמיתם