רש"י על תהלים לח א

<< רש"י על תהלים • פרק לח
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • 


"מזמור לדוד להזכיר" - לאומרו בשעת צרה להזכיר צרתם של ישראל לפני הקב"ה וכנגד כל ישראל אמרו