רש"י על תהלים כח


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תמשכני" - אל תרגילני עם רשעים אטרירא"ש מו"י בלע"ז

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומשירי אהודנו" - ומה היא ההודיה ה' עוז למו לאותן התלוין בו בעת שמעוז ישועות משיחו הוא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורעם" - לשון מרעה