רש"י על תהלים יב א

<< רש"י על תהלים • פרק יב >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • 


"על השמינית" - כנור של שמונה נימין