רש"י על תהלים ב ג

<< רש"י על תהלים • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"ננתקה את מוסרותימו" - דישרונפרוימ"ש לויקוראנגל"ש בלע"ז אלו רצועות שקושרין העול בהם

"עבותימו" - לויקורדו"ש בלע"ז