רש"י על תהלים א ו

<< רש"י על תהלים • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


"כי יודע ה' וגו'" - לפי שהוא יודע דרך צדיקים ולפניו הוא להכירה תמיד ודרך רשעים שנואה בעיניו ומעבירה מלפניו על כן לא תהא הקמת רגל לרשעים ליום הדין ולחטאים ליכתב בעדת צדיקים