רש"י על שמות לח ז

| רש"י על שמותפרק ל"ח • פסוק ז' | >>
ז • ח • יח • כא • כב • כד • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"נבוב לחת" - נבוב הוא חלול וכן (ירמיהו נב) ועביו ארבע אצבעות נבוב

"נבוב לחת" - הלוחות של עצי שטים לכל רוח והחלל באמצע