רש"י על שמות כד ג

<< רש"י על שמות • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טז • יח • 


"ויבא משה ויספר לעם" - בו ביום

"את כל דברי ה'" - מצות פרישה והגבלה

"ואת כל המשפטים" - (מכילתא בפ' יתרו) ז' מצות שנצטוו בני נח ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינין שניתנו להם במרה