רש"י על שמות יד ח

<< רש"י על שמות • פרק יד
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • 


"ויחזק ה' את לב פרעה" - שהי' תולה אם לרדוף אם לאו וחזק את לבו לרדוף

"ביד רמה" - (מכילתא) בגבורה גבוהה ומפורסמת