רש"י על שמות יג ב

| רש"י על שמותפרק י"ג • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"פטר כל רחם" - שפתח את הרחם תחלה כמו (משלי יז) פוטר מים ראשית מדון וכן (תהלים כב) יפטירו בשפה יפתחו שפתים

"לי הוא" - לעצמי קניתים ע"י שהכיתי בכורי מצרים