רש"י על שמות יא ב

<< רש"י על שמות • פרק יא
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • י • 


"דבר נא" - (ברכות ז) אין נא אלא לשון בקשה בבקשה ממך הזהירם על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום וענו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם