רש"י על שמות ח טו

"אצבע אלהים היא" - מכה זו אינה ע"י כשפים מאת המקום היא

"כאשר דבר ה'" - ולא ישמע אליכם פרעה