רש"י על שופטים ט לד

| רש"י על שופטיםפרק ט' • פסוק ל"ד |
ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • כב • כג • כו • כז • כח • כט • לא • לד • לז • מב • מד • מו • מח • נג • נד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ארבע ראשים" - ארבעה כתות