רש"י על שופטים ד ה

<< | רש"י על שופטיםפרק ד' • פסוק ה' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יג • יח • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"תחת תומר" - תמרים היו לה ביריחו

"בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים" - לפי תרגומו של יונתן יש ללמוד שאין מקרא זה כמשמעו ואין אלו סימני מקום ישיבתה אלא למדנו שאשה עשירה היתה ומן המקומות האלו היתה פרנסתה והיא יושבת בעירה עטרות שמה

"תחת תומר" - תמרים היו לה ביריחו וכרמים ברמה וזיתים בבקעת בית אל שהוא מקום שמן ועפר חיורי בהר אפרים (תרגום) בטור מלכא אומר אני שמוכרין אותה ליוצרי חרש ויש פותרין עפר חיוור שדה זרע כמו (שביעית ב א) שדה הלבן