רש"י על עמוס ו יב

<< רש"י על עמוס • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"הירוצון בסלע סוסים" - כלום יעמדו במרוצתם בשנותם סדורו של עולם

"אם יחרוש אדם בבקרים" - בסלע שאתם סבורים לשנות דרך הטובה ותתקיימו ותצליחו