רש"י על נחמיה א ז

<< | רש"י על נחמיהפרק א' • פסוק ז' |
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"חבול" - שם דבר לשון השחתה וחי"ת ננקדה בחטף פתח ואיני יכול לפותרו בל' פעול שא"כ היה לו לנקד חי"ת בקמץ גדול

"חבלנו" - לשון השחתה כמו (בדנייאל ו) חבולא לא עבדת וכן חברו מנחם