רש"י על משלי כה כב

<< רש"י על משלי • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


"כי גחלים" - הם לו שאתה חותה ושואב מן המדורה לתת על ראשו

"חותה" - כל שאיבת גחלים מתוך ההסק קרי חותה כדאמר לחתות אש מיקוד (ישעיהו ל)

"וה' ישלם לך" - ישלימנו עמך שלא יתגבר עליך