רש"י על ישעיהו יד ב

<< רש"י על ישעיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


"והתנחלום" - יהיו ננחלים מהם וכן והתנחלתם אותם (ויקרא כה)

"ורדו" - לשון רידוי ונגישה כמו לא תרדה בו (שם)