רש"י על ירמיהו מ ה

"ועודנו לא ישוב" - בכל זאת לא היה חפץ לשוב אמר לו הקב"ה ושובה אל גדליהו אשר הופקד על העניים הנשארים גם הם צריכין לך כשאר הגולים

"ארוחה ומשאת" - מתנן ונבזבן