רש"י על ירמיהו מט ל

"כי יעץ עליכם וגו'" - ומה היא העצה קומו עלו אל גוי שליו