רש"י על ירמיהו כט יז

<< רש"י על ירמיהו • פרק כט >>
ב • ח • יב • טז • יז • יח • כב • כג • כד • כו • כח • 


"כתאנים השוערים" - ל' שערוריה (הושע ו)