רש"י על ירמיהו יז ד

<< | רש"י על ירמיהופרק י"ז • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כג • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ושמטתה" - על כרחך תשמט ארצך את אשר לא שבתה בשבתותיכם שאמרתי לכם ושבתה הארץ (ויקרא כה)

"ובך" - אנקם מחמת נחלתך אשר נתתי לך שלא עשית רצוני להשמיטה ד"א ובך מנחלתך ובך אנקם מנחלתך שאגלה אותך ממנה

"כי אש קדחתם באפי" - יקדתם בנחירי