רש"י על יחזקאל ז יט

רש"י על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • 


"לנדה יהיה" - לשקוץ יהיה להם