רש"י על יהושע כג ד

| רש"י על יהושעפרק כ"ג • פסוק ד' |
ד • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ראו הפלתי לכם" - בגורל לנחלה

"הנשארים" - ליכבש