רש"י על יהושע יב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר הכו בני ישראל" - בימי משה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועד יבק הנחל" - ששם גבול ארץ בני עמון סוף מצר ארץ בני עמון ומשם והלאה היו בני עמון מושלים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחצי הגלעד גבול סיחון" - שם היה מצר ממשלת סיחון כשאמרנו למעלה שחצי הגלעד היה שלו וזה חצי השני של עוג