רש"י על יהושע טו י

<< רש"י על יהושע • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כא • לב • לו • מז • סג • 


"ונסב הגבול מבעלה ימה" - עכשיו חוזר למנינו הראשון מן המזרח למערב

"אל כתף הר יערים מצפונה" - שהיה החוט בצפונה של הר יערים נמצא הר יערים בתוך גבול יהודה לפנים מן החוט