רש"י על ויקרא א ו

<< רש"י על ויקרא • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והפשיט את העולה" - (ת"כ) מה ת"ל העולה לרבות את כל העולות להפשט ונתוח

"אתה לנתחיה" - (ת"כ) ולא נתחיה לנתחים