רש"י על הושע יד ב

<< רש"י על הושע • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


"שובה ישראל" - שבארץ יהודה פן יקרה אתכם כשומרון לכך נסמכו העניינים משל למלך שמרדה עליו מדינה שלח המלך פולימרכוס ואמר להחריבה היה אותו פולימרכוס בקי ומיושב אמר להם טלו לכם ימים ואם לאו אני עושה לכם כדרך שעשיתי למדינה פלונית ולחברותיה ולאיפרכיא פלונית ולחברותיה לכך נאמר תאשם שומרון ואומר שובה ישראל עד ה' אלהיך כדאיתא בסיפרי בפ' וישב ישראל בשטים

"עד ה' אלהיך" - תני בשם רבי מאיר שובה ישראל בעוד שהוא ה' במדת הרחמים ואם לאו אלהיך מדת הדין עד דלא יתעבד סניגוריא קטיגוריא

"כי כשלת" - באו לך מכשולים בעד עווניך