רש"י על הושע ב יח

<< רש"י על הושע • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"תקראי אישי וגו'" - תעבדוני מאהבה ולא מיראה אישי לשון אישות וחיבת נעורים

"בעלי" - לשון אדנות ומורא ורבותינו פירשו ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה