רש"י על דניאל ג יב

רש"י על דניאל • פרק ג >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"איתי" - יש

"יהודאין" - משבט יהודה

"אלך" - אלה

"לא שמו עלך מלכא טעם" - לא חשו לתת עצה לעצמן לחוש על גזרותיך