רש"י על דברי הימים ב לב ל

"ויישרם למטה מערבה" - הנהיגם דרך ישר למטה מערבה לעיר דוד