רש"י על דברי הימים ב כא כ

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק כא
ז • ח • ט • י • יא • יב • יז • יט • כ • 


"בלא חמדה" - פתרון כל ימיו היה ברעה ובתחלואים ועליו נתקיים (דברים ל"א) ראה נתתי לפניך היום את החיים וגו' וגם קצר ימים ושבע רוגז